Stad in Cijfers - Databank

laaggeschoolde, (zeer) langdurige NWWZ (t.o.v. NWWZ)

[kubus] laaggeschoolde, (zeer) langdurige, niet-werkende werkzoekenden (t.o.v. niet-werkende werkzoekenden)