Stad in Cijfers - Databank

laaggeschoolde, (zeer) langdurige NWWZ

[aantal] laaggeschoolde, (zeer) langdurig werkloze, niet-werkende werkzoekenden