Stad in Cijfers - Databank

jonge, laaggeschoolde, (zeer) langdurige NWWZ

[aantal] jonge, laaggeschoolde, (zeer) langdurige werkloze, niet-werkende werkzoekenden