Stad in Cijfers - Databank

jonge, (zeer) langdurige NWWZ

[aantal] jonge, (zeer) langdurige werkloze, niet-werkende werkzoekenden