Stad in Cijfers - Databank

NWWZ met partner, met minderjarig kind (t.o.v. inw. 18-64 jaar met partner, met minderjarig kind)

[percentage] niet-werkende werkzoekenden met partner en minderjarig(e) kind(eren) (t.o.v. totaal inwoners 18-64 jaar met partner en minderjarig(e) kind(eren))