Stad in Cijfers - Databank

tijdelijke werkloosheid naar geslacht, sector en motief

[kubus] tijdelijke werkloosheid naar sector, motivering en geslacht