Stad in Cijfers - Databank

WZW 1 tot 2 jaar werkloos (jaargemiddelde)

[aantal] werkzoekenden zonder werk langdurig werkloos: tussen 1 en 2 jaar werkloos (jaargemiddelde)