Stad in Cijfers - Databank

WZW kortdurig werkloos (jaargemiddelde)

[aantal] werkzoekenden zonder werk kortdurig werkloos (jaargemiddelde)