Stad in Cijfers - Databank

WZW meer dan 2 jaar werkloos (jaargemiddelde)

[aantal] werkzoekenden zonder werk langdurig werkloos: langer dan 2 jaar werkloos (jaargemiddelde)