Stad in Cijfers - Databank

WZW 1 tot 2 jaar werkloos (t.o.v. WZW) (jaargemiddelde)

[percentage] werkzoekenden zonder werk langdurig werkloos: 1 tot 2 jaar werkloos (t.o.v. totaal werkzoekenden zonder werk) (jaargemiddelde)