Stad in Cijfers - Databank

WZW meer dan 2 jaar werkloos (t.o.v. WZW) (jaargemiddelde)

[percentage] werkzoekenden zonder werk zeer langdurig werkloos: meer dan 2 jaar werkloos (t.o.v. totaal werkzoekenden zonder werk) (jaargemiddelde)