Stad in Cijfers - Databank

WZW vrouwen (jaargemiddelde)

[aantal] werkzoekenden zonder werk vrouwen (jaargemiddelde)