Stad in Cijfers - Databank

WZW mannen (t.o.v. WZW) (jaargemiddelde)

[percentage] werkzoekenden zonder werk mannen (t.o.v. totaal werkzoekenden zonder werk) (jaargemiddelde)