Stad in Cijfers - Databank

WZW 25-59 jaar (jaargemiddelde)

[aantal] werkzoekenden zonder werk 25-59 jaar (jaargemiddelde)