Stad in Cijfers - Databank

WZW 40-54 jaar (jaargemiddelde)

[aantal] werkzoekenden zonder werk 40-54 jaar (jaargemiddelde)