Stad in Cijfers - Databank

WZW jonger dan 25 jaar (jaargemiddelde)

[aantal] werkzoekenden zonder werk jonger dan 25 jaar (jaargemiddelde)