Stad in Cijfers - Databank

WZW 40-54 jaar (t.o.v. WZW) (jaargemiddelde)

[percentage] werkzoekenden zonder werk 40-54 jaar (t.o.v. totaal werkzoekenden zonder werk) (jaargemiddelde)