Stad in Cijfers - Databank

WZW 55 jaar of ouder (t.o.v. WZW) (jaargemiddelde)

[percentage] werkzoekenden zonder werk 55 jaar of ouder (t.o.v. totaal werkzoekenden zonder werk) (jaargemiddelde)