Stad in Cijfers - Databank

WZW jonger dan 25 jaar (t.o.v. WZW) (jaargemiddelde)

[percentage] werkzoekenden zonder werk jonger dan 25 jaar (t.o.v. totaal werkzoekenden zonder werk) (jaargemiddelde)