Stad in Cijfers - Databank

WZW hooggeschoold (jaargemiddelde)

[aantal] werkzoekenden zonder werk hooggeschoold: met een diploma hoger onderwijs (jaargemiddelde)