Stad in Cijfers - Databank

WZW laaggeschoold (jaargemiddelde)

[aantal] werkzoekenden zonder werk laaggeschoold (jaargemiddelde)