Stad in Cijfers - Databank

WZW middengeschoold (jaargemiddelde)

[aantal] werkzoekenden zonder werk middengeschoold (jaargemiddelde)