Stad in Cijfers - Databank

WZW middengeschoold (jaargemiddelde)

[aantal] werkzoekenden zonder werk middengeschoold: met maximaal een diploma secundair onderwijs (jaargemiddelde)