Stad in Cijfers - Databank

WZW hooggeschoold (t.o.v. WZW) (jaargemiddelde)

[percentage] werkzoekenden zonder werk hooggeschoold: met diploma hoger onderwijs (t.o.v. totaal niet-werkende werkzoekenen) (jaargemiddelde)