Stad in Cijfers - Databank

WZW laaggeschoold (t.o.v. WZW) (jaargemiddelde)

[percentage] werkzoekenden zonder werk laaggeschoold: zonder diploma secundair onderwijs (t.o.v. totaal werkzoekenden zonder werk) (jaargemiddelde)