Stad in Cijfers - Databank

WZW middengeschoold (t.o.v. WZW) (jaargemiddelde)

[percentage] werkzoekenden zonder werk middengeschoold: met maximaal een diploma secundair onderwijs (t.o.v. totaal werkzoekenden zonder werk) (jaargemiddelde)