Stad in Cijfers - Databank

WZW in opleiding of voortraject

[aantal] werkzoekenden zonder werk in opleiding of voortraject