Stad in Cijfers - Databank

WZW in opleiding of voortraject (t.o.v. WZW)

[percentage] werkzoekenden zonder werk in opleiding of voortraject (t.o.v. werkzoekenden zonder werk)