Stad in Cijfers - Databank

kortdurige WZW (< 1 jaar)

[aantal] kortdurig (< 1 jaar) werkzoekenden zonder werk