Stad in Cijfers - Databank

langdurige WZW (1-2 jaar)

[aantal] werkzoekenden zonder werk 1 tot 2 jaar werkloos