Stad in Cijfers - Databank

langdurige WZW (1-2 jaar)

[aantal] langdurige (1-2 jaar) werkzoekenden zonder werk