Stad in Cijfers - Databank

WZW 60-64 jaar (t.o.v. inwoners 60-64 jaar)

[percentage] werkzoekenden zonder werk 60-64 jaar (t.o.v. totaal inwoners 60-64 jaar)