Stad in Cijfers - Databank

WZW 40-59 jaar (t.o.v. WZW)

[percentage] werkzoekenden zonder werk 40-59 jaar (t.o.v. totaal werkzoekenden zonder werk)