Stad in Cijfers - Databank

WZW laaggeschoold (t.o.v. WZW)

[percentage] werkzoekenden zonder werk zonder diploma secundair onderwijs (t.o.v. totaal werkzoekenden zonder werk)