Stad in Cijfers - Databank

WZW Belgische herkomst (t.o.v. inwoners 18-64 jaar met Belgische herkomst)

[percentage] werkzoekenden zonder werk met Belgische herkomst (t.o.v. totaal inwoners 18-64 jaar met Belgische herkomst)