Stad in Cijfers - Databank

WZW met partner, met -18 kind (t.o.v. inw. 18-64 jaar met partner, met -18 kind)

[percentage] werkzoekenden zonder werk met partner en minderjarig(e) kind(eren) (t.o.v. totaal inwoners 18-64 jaar met partner en minderjarig(e) kind(eren))