Stad in Cijfers - Databank

WZW in een collectief huishouden

[aantal] niet-werkenden werkzoekenden in een collectief huishouden