Stad in Cijfers - Databank

minderjarigen in een gezin met minstens 1 werkloze ouder (t.o.v. minderjarigen in gezin)

[percentage] minderjarigen in een gezin met minstens 1 werkloze ouder (t.o.v. totaal minderjarigen in een gezin)