Stad in Cijfers - Databank

Kubus indeling loontrekkenden 18 tem 64 jaar volgens (bruto) dagloon