Stad in Cijfers - Databank

Kubus indeling jongeren volgens leeftijd gezinspositie, ses- en WI-klasse ouders op stadsniveau

Kubus jongeren, ingedeeld volgens leeftijdsklasse, gezinspositie, leeftijd van de ouder(s), sociaal-economische positie van de ouders en de werkintensiteit van de ouders.