Stad in Cijfers - Databank

Inwoners (leeftijd, socio-economisch, gezin)

In deze kubus kan u de bevolking op niveau van buurt, wijk, district of stad indelen volgens socio-economische positie, leeftijd en gezinspositie. U kan de verschillende variabelen integraal met elkaar kruisen of binnen de variabelen de gewenste categorieën selecteren. Deze gegevens komen van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Doordat verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld worden, zijn deze gegevens wat ouder dan bijvoorbeeld bevolkings- en werkloosheidsstatistieken. Bovendien kunnen de aantallen enigszins afwijken omwille van kleine verschillen in de manier waarop de gegevens verwerkt worden.