Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 1-5.000€ (t.o.v. belastingplichtigen)

[percentage] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 1 en € 5000.