Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 70.001-80.000€ (t.o.v. belastingplichtigen)

[percentage] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 70001 en € 80000.