Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 80.001-90.000€ (t.o.v. belastingplichtigen)

[percentage] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 80001 en € 90000.