Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 90.001-100.000€ (t.o.v. belastingplichtigen)

[percentage] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 90001 en € 100000.