Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 10.001-15.000€ (t.o.v. belastingplichtigen)

[percentage] bp met een netto inkomen € 10001-15000