Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 15.001-20.000€ (t.o.v. belastingplichtigen)

[percentage] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 15001 en € 20000.