Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 20.001-30.000€ (t.o.v. belastingplichtigen)

[percentage] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 20001 en € 30000.