Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 30.001-40.000€ (t.o.v. belastingplichtigen)

[percentage] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 30001 en € 40000.