Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 40.001-50.000€ (t.o.v. belastingplichtigen)

[percentage] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 40001 en € 50000.