Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 50.001-60.000€ (t.o.v. belastingplichtigen)

[percentage] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 50001 en € 60000.