Stad in Cijfers - Databank

belastingplichtigen inkomen 60.001-70.000€ (t.o.v. belastingplichtigen)

[percentage] belastingplichtigen met een netto inkomen tussen € 60001 en € 70000.